Leverans och retur

Leverans
Vi levererar samtliga beställningar inom 2-3 dagar, förutsatt att varan finns i lager. Vid eventuella förseningar kontaktar vi dig via telefon eller e-post.
Om en skada av produkten uppkommit i samband med transporten, måste detta anmälas till speditören senast 7 dagar efter leverans.

Returer
Innan du skickar tillbaka en vara till oss, måste du ha vårt godkännande och ett returnummer som försändelsen tydligt skall märkas med. Detta får du genom att kontakta oss på infi
Vid eventuella serviceärenden skall en tydlig felbeskrivning bifogas.

Leveransförseningar
Vi ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än vad som avtalats.

Behandling av personuppgifter
. Mega Music förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), branschregler och andra relevanta normer.
Mer info om returer kan hittas under Köpvillkor